Checklist

Receive all the checklists for your move in your inbox for free

Find out how much your move would cost
31-03-2014 - By Admin

Spara energi i bostaden

Moveria har sammanställt checklistor anpassade efter speciella behov som ska underlätta för din flytt och ditt boende. Checklistan för att spara energi i bostaden innehåller råd och stöd om vad du behöver tänka på för att påverka din elförbrukning.
Du kan påverka din elförbrukning mycket om du först och främst blir medveten om vad som drar mest energi i ditt hushåll, gör en rad åtgärder samt funderar över dina vanor i vardagen.
Se över checklistan nedan för hur du kan spara energi i din bostad.

Börja med energirådgivning
Det finns kommunala energirådgivare som ger kostnadsfri hjälp åt allmänheten i frågor kring energieffektivisering och energibesparing. Kontakta din lokala energirådgivare, information om dessa finns på internet www.eneuvonta.fi.
Ta kontakt med dessa för att se över energiåtgången och bli mera medveten. Låna en energimätare så att du kan kontrollera vad saker du använder har för energiåtgång. Energimätare finns att låna hos de flesta elbolagen.

❑ Belysning
o Använd timers eller rörelsedetektorer för att släcka/tända belysningen automatiskt.
o Använd dimmer där det är möjligt.
o Släck lampor i de rum ingen befinner sig.
o Använd lågenergilampor där det är möjligt.

Lågenergilampor
Det mest ekonomiska alternativet för tillfället eftersom de håller länge och drar lite el. Kan användas där du tidigare haft t ex matta glödlampor men passar inte så bra där du haft en klar glödlampa och går inte att dimra lika mycket eller lika bra. Kan upplevas ha lång starttid och att de flimrar. Titta på förpackningen vilken glödlampa lågenergilampan du köper är tänkt att ersätta.

Halogenlampor
Har inte lika lång livslängd som en lågenergilampa men har mer liknande egenskaper som en glödlampa vad gäller t ex färgtemperatur och att den är möjlig att dimra.

LED-lampor
LED-lampor har mycket lång livslängd men är fortfarande så pass dyra att det inte bedöms rimligt att de används istället för starkare glödlampor. Så småningom förväntas LED-lampor bli det mest energieffektiva alternativet men än så länge används det ofta som t ex fasadbelysning och punktbelysning.

Läs hela checklistan, bara ladda ner, skriv ut, följ och pricka av.
Vi tar gärna emot idéer på listor som du saknar!