Besiktning

Vid en besiktning kartläggs eventuella skador i en bostad.
Även besiktning av städning tillkommer gällande hyresrätter.
En besiktning sker i samband utflytt/inflytt och är en åtgärd som gynnar både köpare och säljare samt hyresgäst och hyresvärd.

Viktiga punkter gällande besiktning

  • När hyresvärden besiktigar städning och skador brukar de kräva att möblerna är utflyttade och lägenheten slutstädad. Tänk på att boka detta i tid.
  • Du bör närvara vid besiktningen för att direkt åtgärda städning eller diskutera eventuella skador.
  • Du har undersökningsplikt vid köp av ny bostad. Det är mycket svårt att få ersättning för skador upptäckta i efterhand, om de inte varit dolda. 

Besiktning lite mer info

Det är inget krav att besiktiga sin bostad, men det är en trygghet för alla involverade parter och undviker eventuella konflikter. Vid utflytt ur hyresrätt och aktiebostad är det hyresvärden respektive bostadsaktieföringen som har bevisbördan om de anser att du skadat deras egendom. Det är de som tar initiativet till besiktning.
Innan du flyttar in i en hyresrätt bör du titta efter skador, om du hittar några anmäler du dessa direkt till din hyresvärd.
Detta för att inte bli betalningsskyldig när du flyttar ut.
Innan du flyttar in i en köpt bostad har du undersökningsplikt; du bör kontrollera om det finns några skador i bostaden.
Det är mycket svårt att få ersättning för upptäckbara skador upptäckta i efterhand, vid dolda skador finns viss möjlighet.

Om du vill läsa mer
http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/boende/ Konditionsgranskning
http://www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/boende/att-kopa/
http://www.asuminen.fi/ – Hyresboende

Aktiviteter

Var närvarande i samband med besiktningen, besiktning behöver ske innan den sista dagen i den månad som utflyttning sker.
Boka 14-30 dagar innan besiktningsdatum.

Jaa artikkeli / Dela artikeln
Facebooktwitterlinkedin
By  Admin | 19-03-2014 |
Comments (0)