Dagis/Skola

Idag kan du välja om dina barn ska gå i kommunal verksamhet eller i verksamhet driven av annan såsom föräldrakooperativ och företag.

Viktiga punkter gällande Dagis/Skola

  • Det är samma avgifter att gå på Dagis/Skola oavsett om de är kommunalägda eller privatägda.
  • Ställ dig i kö så snart det är möjligt, det kan ibland vara långa köer även till kommunala skolor.
  • Vissa verksamheter såsom föräldrakooperativ kan kräva att du som förälder utför arbete en eller flera dagar per år.
  • I många kommuner finns statistik kring vad föräldrarna tycker om de olika verksamheterna. Detta är handlingar som man kan begära ut hos kommunen.

Dagis/skola lite mer info

Det kan vara bra att ta reda på vem som är ägare till respektive skola/dagis, hur skolorna/dagisen drivs och hur många anställda respektive har. Kommunen har krav på sig att erbjuda alla barn en plats i sin verksamhet, de ska försöka att erbjuda den närmaste verksamheten, detta är dock inte ett lagkrav.
De privata alternativen behöver inte erbjuda alla barn en plats, de kan ha sin egna regler så länge de inte diskriminerar.
Tänk på att i många kommuner så har kommunen sin kö till sina dagis/skolor och de övriga alternativen har sina egna köer. Detta gör att man ofta blir tvungen att ställa sig i flera köer.
Om du gör studiebesök i verksamheten så försök att få göra det dagtid, då är det lättare att se hur det verkligen fungerar och inte hur det presenteras i en Powerpoint-presentation.
Fundera innan på vad du tycker är viktigt för ditt barn, saker som brukar komma upp är t.ex.: Hur många i personalen är utbildade? Personaltäthet? Har många i personalen varit där länge? Görs maten på plats? Finns det föräldrautvärderingar som man kan få ta del av? Hur mycket är barnen ute? Arbetar de efter någon speciell pedagogik? Har de speciella teman/inriktningar?
Sen är det ju upp till dig att avgöra vad som är bra svar på frågorna..

Mera information finns på kommunernas hemsidor.
http://www.hemochskola.fi/dagis/

Aktiviteter

Ställ dina barn i kö till privatägda skolor/dagis så fort som möjligt. Väntetiderna kan vara långa.

dagis

Jaa artikkeli / Dela artikeln
Facebooktwitterlinkedin
By  Admin | 20-03-2014 |
Comments (0)