Hemförsäkring

En ny hemförsäkring ska gälla från den dag du flyttar in i den nya bostaden. Din hemförsäkring ska också anpassas efter din boendeform; olika försäkringsvillkor gäller för villor, bostadsrätter och hyresrätter.
Viktiga punkter gällande försäkring

  • För en bostad behövs endast en hemförsäkring, oavsett hur många som bor i bostaden. Det viktiga är att alla som bor i bostaden är anmälda till försäkringsbolaget.
  • När du flyttar till din nya bostad ska du se till att den är försäkrad från den första dagen du har tillträde till bostaden, detta kan ju vara tidigare än inflyttningsdagen.
  • Den gamla försäkringen kan ofta ändras för att passa den nya bostaden, vilket kan vara smidigare än att byta försäkringsbolag.
  • En del hemförsäkringar täcker även skador som uppkommer under flytt.
  • Försäkringsbolagen kan ibland erbjuda att samma försäkring gäller i både utflytts- och inflytts bostaden under en period.

Försäkring lite mer info

Hemförsäkringens omfattning kan vara olika beroende på försäkringsbehovet och boendesituationen. Det är stora skillnader på till exempel en hemförsäkring för en hyresbostad och för egnahemshus. Många aktiebostadsföreningar tecknar även tilläggsförsäkringar åt sina medlemmar. Det är viktigt att undersöka det befintliga försäkringsbehovet innan man tecknar nya försäkringar. En försäkring tecknas oftast på en 12-månaders period och förlängs varje år med samma period. Försäkringar kan dock ändå sägas upp när som helst om försäkringsbehovet försvinner, till exempel om du flyttar ut från den bostad som är försäkrad. Det är också viktigt att se till att försäkringsuppgifter är aktuella gällande lösöre, antal boende i bostaden, om man har säkerhetsdörr eller larm, etc. Om du samlar alla dina försäkringar i ett bolag eller om du har möjlighet att teckna via facket eller andra organisationer så går det oftast att få en bra rabatt. När du inhandlar något dyrbart till ditt hem, bör du också öka försäkringsbeloppet.

 

Om du vill läsa mer
Försäkringsbolag som är  verksamma i Finland kan du hitta på http://www.fkl.fi/sv/Sidor/default.aspx

Aktiviteter

Kontakta försäkringsbolag 14-30 dagar innan flytt för att ändra eller säga upp aktuella försäkringar från flyttdatum, alternativt beställa nytt inför flyttdatum.

Jaa artikkeli / Dela artikeln
Facebooktwitterlinkedin
By  Admin | 19-03-2014 |
Comments (0)